D’Alembert system

D’Alemberts system, eller D’Alemberts princip som det också är känt som, är en grundläggande princip som används för att utföra komplexa beräkningar. Principen är namngiven efter dess grundare Jean le Rond d’Alembert. Jean le Rond d’Alembert var en fransk matematiker som var verksam under 1700-talet. 1743 formulerade han det som skulle komma att bli hans världsberömda princip.

D’Alemberts system inom casinospel

Likt många andra matematiska system, principer och funktioner går D’Alemberts princip att tillämpa till en mängd olika casinospel. Ett sådant spel där det är mycket vanligt att använda sig av D’Alemberts princip är roulette. Det innebär då att du som spelare ökar din insats varje gång du råkar ut för en förlust. På så sätt påminner det om ett annat känt system vid namn Martingale-systemet. Skillnaden mellan D’Alembert-systemet och Martingale-systemet är dock att D’Alembert-systemet är betydligt mindre aggressivt än vad Martingale är. Det innebär att höjningarna i D’Alembert-systemet sker i betydligt mindre steg än vad som är fallet med Martingale-systemet. I D’Alembert-systemet ökar du närmare bestämt endast din insats med en enhet vid förlust, samtidigt som du minskar den med en vid vinst. Det är på så vis ett säkrare system eftersom insatserna inte riskerar att hamna på lika höga summor som är fallet med Martingale.

Övrigt att tänka på när du använder dig av D’Alembert-systemet i roulette är att du ska satsa på de typer av spel som har störst chans till vinst. Detta handlar närmare bestämt om att satsa på någon av färgerna svart eller rött, udda eller jämna tal, samt låga eller höga tal. Det är även viktigt att du satsar på samma resultat varje gång. Gör du inte det är det inte någon idé att du använder dig av systemet överhuvudtaget, detta eftersom en grundläggande del i det är förutsättningen att kulan kommer hamna lika många gånger på de två möjliga resultat som finns beroende på vad det är du satsar på. Detta handlar närmare bestämt om svart eller rött om du spelar på färg, udda eller jämna tal om du spelar på det, samt 1-18 eller 19-36 om du satsar på låga eller höga tal.